لوله استنلس استیل 304

سایز لوله استیل

سایز لوله استیل

 

لوله استیل بدون درز

لوله استیل بدون درز

 

لوله استیل ۳۱۶

لوله استیل 316

 

لوله استیل ۱۱/۲

لوله استیل 11/2

 

لوله استنلس استیل ۳۰۴

لوله استنلس استیل 304

 

لوله استنلس استیل ۳۱۶

لوله استنلس استیل 316