اردیبهشت ۱۳۹۴

لوله استنلس استیل بدون درز

لوله استنلس استیل بدون درز

 

لوله استنلس استیل ۳۲۱

لوله استنلس استیل 321

 

لوله استنلس استیل ۳۰۴

لوله استنلس استیل 304

 

لوله استنلس استیل ۳۱۶

لوله استنلس استیل 316