خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن

 

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی از ریزساختار آنها می باشد. از آنجا که ساختار فولادهای زنگ نزن استنیتی در دمای محیط استنیت می باشد، با عملیات حرارتی نمی‌توان به مقدار زیادی  آنها را سخت کرد اما سخت شدن زیاد با کار سرد امکان‌پذیر است. مثلا؛ استحکام تسلیم آلیاژ ۳۰۱ را می‌توان با کارسرد از ۴۰ksi به ۲۰۰ks افزایش داد.

فولادهای زنگ نزن آستنیتی را بر مبنای پایداری آستنیت در ریزساختار می‌توان به دو گروه دسته‌ بندی کرد  پایدار و آستنیتی نیمه ‌پایدار. ساختار فولادهای آستنیتی پایدار پس از کارسرد آستنیتی باقی مانده در حالیکه ساختار فولادهای زنگ نزن آستنیتی نیمه‌ پایدار تا اندازه‌ای با کارسرد تغییر کرده و مخلوطی از مارتنزیت و آستنیت به ‌دست می ‌آید.

اختلاف بین رفتار کار سختی در دمای محیط فولاد زنگ نزن آستنیتی نیمه ‌پایدار (نوع ۳۰۱) و پایدار (نوع ۳۰۴) با رسم منحنی تنش کرنش مهندسی در شکل زیر آمده است. رفتار فولاد نوع ۳۰۴ معمولی بوده و منحنی سهمی شکل دارد و نشان‌ دهنده کار سختی معمولی در تمام تنش های اعمالی است. اما، در نوع ۳۰۱ نیمه‌ پایدار پس از ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر شکل مومسان، اثر کار سختی شدید است. کار سختی زیاد مربوط به تشکیل مارتنزیت از آستنیت نیمه‌ پایدار است.

 خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن

خواص کششی بعضی فولادهای زنگ نزن آستنیتی، در دمای محیط، در شرایط تابکاری در جدول زیر آمده است. با مقایسه استحکام تسلیم آلیاژ ۳۰۴ و L304، اثر مقدار کم کربن بر استحکام تسلیم دیده می‌شود. استحکام تسلیم نوع ۳۰۴ با حدود ۰٫۰۸ درصد کربن، ۴۲ksi و استحکام تسلیم نوع L304 با ۰٫۰۳ درصد کربن، ۳۹ksi است. اختلاف بین فولادهای زنگ نزن آستنیتی پایدار و نیمه ‌پایدار با مقایسه استحکام کششی آنها در حالت تابکاری کاملا مشخص می ‌شود. مثلا؛ استحکام کششی نوع ۳۰۱ نیمه‌پایدار ۱۱۰ksi و استحکام کششی نوع ۳۰۴ پایدار ۸۴ksi است.

 

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *